කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ දෛනික ගනුදෙනු 133%කින් ඉහළට - Hiru News 16-09-20