🔺කොළඹ දිසා අධිකරණයෙන් එජාප නායකයාට සහ මහලේකම්වරයාට වාරණ නියෝගයක්.. 16-09-21