ජපුර රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්.... \'මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න බෑ\' 26-05-23