ශ්‍රීලනිප ය සහ පොහොට්ටුවේ එක්වීම අභියෝගයක් නොවෙයි... අජිත් පී. පෙරේරා 15-03-19