කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ මංගල්‍ය දේව මෙහෙය කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 13-06-19