මල් පිපුණු හිරෝෂිමාවේ ඛේදවාචකය - අදට 77 වසරයි - Hiru News 06-08-22