දකුණු මුහුදේ හෙරොයින් ජාවාරම - නාවික හමුදාවේ නොනවතින වැටලීම් - Hiru News 18-09-21