මම ජෝසප් පරරාජසිංහම්ව දැකලවත් නෑ - පිල්ලෙයාන් සත්‍ය හෙළිකරයි - Hiru News 14-01-21