ශ්‍රී පාදස්ථානයෙන් පහළට පැන්න තරුණයා හමුවෙයි - ''මොකද වුණේ කියලා මට මතක නැහැ\' - Hiru News 25-04-24