කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි සටන අපි අත්හරින්නේ නැහැ - Hiru News 08-04-20