මෛත්‍රී - රනිල් ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න අපි සුදානම් - Hiru News 13-06-19