ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන්නේ ෂම්මි සිල්වාගේ දේපළක් නෙවෙයි - මේක රටට අයිති දෙයක්- Hiru News 27-11-22