මැද පෙරදිග මිනිස් ජාවාරම පිටුපස දේශපාලන හස්තයක් - ඩුබායි සුද්දාගෙන් විශේෂ හෙළිදරව්වක් - Hiru News 27-11-22