ස්විස් තානාපති කාර්යාලයේ සිදුවීම ගැන සත්‍ය ළඟදීම හෙළි කරනවා - Hiru News 03-12-19