කරච්චි ගුවන් අනතුරේ යැයි කියන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වන වීඩියෝව - Hiru News 23-05-20