සහරාන්ලාගේ බෝම්බ පෙරහුරුව ගැන පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන කොමිසමේදී හෙළිවෙයි - Hiru News 24-05-20