නවසීලන්තයේ මුස්ලිම් දේවස්ථාන දෙකක වෙඩි තැබීම් - බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පිළ බේරෙයි - Hiru News 15-03-19