සබරගමු පළාත් භාර හිටපු ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහට සිර දඬුවම් - Hiru News 26-09-23