මේවා අත්ඇරලා අපි කැලේට දාලා අලි ටික ගමේ හිටවපල්ලා - වන අලි ප්‍රහාරයකින් දරුවෙකු මරුට - Hiru News 27-05-23